Nové fotografie Českého smaragdu od místních tvůrců

Nové fotografie Českého smaragdu od místních tvůrců

Během posledních třech měsíců vznikla v Trhovém Štěpánově kolekce hodnotných snímků přírody, památek a krajiny. Krásné nevšední obrazy zvěčnila skupina místních amatérských fotografů. O dokonalost v technice a estetice fotografie usilovali na kurzech Ing. Víta Švajcra ve Spolkovém domě.  Jejich práce jste potom mohli vidět na výstavě v Muzeu Štěpánovska na začátku června.

Téma kurzu „S fotoaparátem za zajímavostmi Českého smaragdu“ inspirovalo většinu účastníků k výletu do vesniček zdejšího mikroregionu. Dohromady nashromáždili kvalitní materiál. A protože trávili řadu hodin a víkendů v terénu, nemohli si nevšimnout, že zdejší příroda je obzvláště fotogenická a okouzlující. To se nakonec odrazilo i na výstavě, kde se objevily především snímky s přírodními motivy. Přesto ale každý vytvořil také sadu fotografií místních památek a architektury.

Kurz navštěvovalo kromě skvělého lektora pět žen a čtyři muži z Trhového Štěpánova, Sedmpán, Vlašimi a Zruče nad Sázavou. Předmětu fotografie věnovali spoustu času, filozofování a tvůrčích sil. Společně uskutečnili ojedinělý projekt, který dokumentuje krásy a rozličnosti Mikroregionu Český smaragd. Výsledky tohoto úsilí uvidíte také brzy na webu www.ceskysmaragd.cz a se svolením autorů je rádi použijeme do propagačních materiálů obcí.

Děkuji všem účastníkům kurzu za jejich půvabné dílo. Finančním příspěvkem a morální podporou vyslovil své díky i Mikroregion Český smaragd. Vřelé poděkování patří panu Zadákovi, který významně ovlivnil hodnotu výstavy dokonalým orámováním exponátů. Děkuji Vítkovi Švajcrovi za sofistikované a srdečné vedení kurzu!

Eva Vrzalová, Mikroregion Český smaragd

active